Liberaal Nederland verplichten een Corona track & trace app te installeren?

Bubl werkt om een heel wezenlijke reden mee aan de ontwikkeling van CO-nect. Vanuit een vooruitziende, innovatieve en ideologisch standpunt hebben zij het platform klaar liggen waarop de privacy van de burger gegarandeerd kan worden en apps als CO-nect kunnen worden omlijst. Founder & CEO van Bubl Niek Temme, licht dit verder toe.

Big brother is watching you?

Gaat de overheid iedereen in de gaten houden? Moeten wij onze vrijheid opgeven? In de media verschenen al diverse opiniestukken met de stelling dat we afstevenen op een totalitair regime dat vele malen erger is dan de huidige Corona uitbraak. 

Er is veel commotie ontstaan na de persconferentie van dinsdag 7 april waarin de premier en de minister Volksgezondheid presenteerden dat de overheid twee apps gaat ontwikkelen. Een app voor het makkelijk stellen van diagnoses en een app om contactonderzoek sneller te laten verlopen. Vooral over de laatste app waren er direct veel vragen. 

Zowel de minister president als de minister van volksgezondheid benadrukte dat een ‘contactonderzoek’ app er alleen komt als de privacy gewaarborgd kan worden. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je een app die er voor zorgt dat mensen thuis blijven als ze mogelijk besmet zijn en niet ‘per ongeluk’ ook allemaal informatie over jou doorgeeft aan de overheid zonder dat jouw gegevens overal en nergens te vinden zijn. Wat er voor zorgt dat jij niet langer eigenaar bent van jouw gegevens?

Bubl & CO-nect borgen privacy

Waar de minister van volksgezondheid nog geen antwoord kon geven op deze vraag, kunnen wij dat wel. Wij hebben de techniek in handen om het te doen en daarom participeren wij als Bubl in CO-nect, wij hebben een privacy safe Cloud platform waarbij privacy by design automatisch is ingebouwd bij iedere app die aansluit op het platform. Dus ook CO-nect. CO-nect zal de eerste blauwdruk zijn die alle Corona track & trace apps kan omlijsten en kan laten samenwerken binnen Buble. Op die manier omsluit CO-nect relevante informatie om Corona in kaart te brengen en stelt tegelijk jouw privacy veilig.

Jouw privacy bewaakt en toch werken aan een groter goed

Een privacy safe app voor contactonderzoek doe je volgens ons zo:

  • Informeer het individu en niet de overheid.
  • Meet alleen de contactmomenten tussen telefoons en maak absoluut GEEN gebruik van GPS gegevens.
  • Gebruik decentrale techniek in plaats van centrale opslag.
  • Wissel gegevens uit op basis van end-to-end encrypted peer-to-peer technologie. 
  • Focus op gedragsverandering en eigen handelen en niet door het vanuit de overheid opleggen van individuele verplichtingen. 
  • Verspreidt de app en het gebruik hiervan op een natuurlijke manier en op basis van een eigen keuze.

Alleen door aan al deze punten vast te houden kun je een deze app maken en tegelijk privacy waarborgen. Hoe dat zit wordt hieronder uitgelegd.

Informeer het individu

Het uiteindelijke doel is dat het Corona virus zich minder snel verspreidt. Ook als we weer allemaal naar het werk of naar school gaan. We moeten dus afstand blijven houden, niet met te veel mensen in contact komen en thuis blijven bij een verhoogd risico. Hiervoor hoeft de overheid niet geïnformeerd te worden, maar juist de persoon om wie het gaat.

Meet alleen contact moment geen locatie

Je hoeft helemaal niemand te weten om wie het gaat. Dat kan volledig anoniem. Er zijn al diverse wereldwijde initiatieven die dit proberen te realiseren. Hierbij wordt inderdaad op een privacy secure manier gebruik gemaakt van bluetooth signalen van je telefoon. Zonder te weten wie er eigenlijk achter deze telefoon zit.

Gebruik decentrale techniek en geen centrale opslag

De telefoon informeert in feite zichzelf. Centrale opslag is hierdoor niet nodig. De gegevens blijven op de telefoon. De telefoon download alleen een (decentrale) lijst van telefoons die gelabeld zijn als ‘mogelijk besmet’. Hiermee kan op de telefoon zelf het risico op besmetting berekend worden.

End-to-end encrypted peer-to-peer technologie

Als je dan toch gegevens moet uitwisselen bijvoorbeeld aan je familie, je kennissen of vrienden te informeren, dan kan je gebruik maken van end-to-end encrypted peer-to-peer technologie. Net zoals de bekende messaging apps dat doen. Ook hierbij hoeft niemand behalve jij en/of deze groep inzicht te hebben in deze gegevens.

Focus op gedragsverandering en eigen handelen.

Als je het individu anoniem benadert, hoef je niet iemand van de overheid daarnaast in te lichten. De focus is dan dat mensen door eigen inzicht zelf handelen en zich aan de gedragsregels houden. De app hoeft ook niet gelijk een paniek app te worden. De telefoon hoeft in feite alleen maar ‘advies’ of suggesties geven wat je moet doen. Dit kan ook op een leuke manier door bijvoorbeeld in te zetten op ‘serious gaming’ en door gebruik te maken van CO-nect.

Verspreidt de app op een natuurlijke manier en op basis van eigen keuze

Als je het verplicht stelt dat mensen een app moeten gebruiken, is de kans groot dat mensen het actief niet gaan doen of zelfs tegen gaan werken. Je wilt burgers de autonomie geven om op basis van eigen inzichten een app in te zetten voor hun gezondheid en die van anderen. Als je mensen zelf de app laat verspreiden is het draagvlak veel groter en zal je de benodigde draagvlak van 60% veel eerder halen.

Het bewijs is al geleverd!

Een app die dit allemaal doet is ingewikkelder te maken, dan een app die alles gewoon doorgeeft. Vanuit Bubl hebben wij apps gemaakt die vergelijkbare techniek gebruikt zoals de Bubl Connect app. Niet te verwarren met CO-nect waarvoor wij deze kennis direct kunnen toepassen.

Wat kan Bubl Connect?

  • Onze Bubl Connect app registreert gebruikers volledig anoniem. Als het telefoonnummer van een van jouw contacten wijzigt, krijg jij een update bericht. Zonder dat wij weten wie jij bent. De app updatet zichzelf.
  • Bubl connect wisselt contactgegevens uit op basis van end-to-end encryptie en peer-to-peer technologie. Niemand anders dan de persoon die jij aangewezen hebt heeft toegang tot deze gegevens. 
  • Ons Bubl platform slaat gegevens decentraal op in jouw eigen ‘datakluis’ en een eigen Bubl. 
  • En ook de uitnodigingen om deze app vanuit de gebruiker zelf te verspreiden is volledig anoniem en versleuteld. 

CO-nect is hierin onze volgende missie en wij leveren zo een bijdrage met onze techniek en ervaring en zetten die in om een privacy safe app tegen Corona te maken. Dit wordt interessant en leuk. Dus join ons in de strijd tegen Corona, op jouw eigen vrijwillige basis. Join CO-nect.